ผศ. สมศรี ดาวฉาย นำนักศึกษาปริญญาโท คณะอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 มกราคม 2552 เวลาประมาณ 13.00 น. ผศ. สมศรี ดาวฉาย ได้นำนักศึกษาปริญญาโท คณะอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเพื่อศึกษาเครื่องมือสอบเทียบและวิธีการสอบเทียบ ณ บริษัท ดี.เอส. เมท จำกัด

  • วันที่บันทึก: 13 ม.ค. 2555 [เวลา 12:04:40 น.]