โปรแกรมบริหารงานการจัดการเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

ดีเอสเมท จัดประชุมร่วมกับโรงพยาบาลเลย เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบออนไลน์

  • วันที่บันทึก: 27 มี.ค. 2566 [เวลา 21:09:19 น.]