Medical Devices Training...

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกอย่างที่เรามอบให้อย่างเต็มที่คือการอบรม การบำรุงรักษาเครื่องมือทางหารแพทย์ การตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของเครื่องมือ และการอ่านค่าใบCert.

  • วันที่บันทึก: 19 ต.ค. 2561 [เวลา 16:40:15 น.]