กรม สบส.ร่วมจัดสัมมนาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ?เครื่องมือแพทย์ดูแลอย่างไร...จึงจะปลอดภัยแก่ผู้ป่วย?เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านซ่อมบำรุง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ของประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสบส. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในหัวข้อ ?ระบบการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเทศ? และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  • วันที่บันทึก: 5 ก.ค. 2561 [เวลา 13:33:46 น.]