เหตุเกิดจากAED ไม่พร้อมใช้งาน

ประกายไฟทำให้เกิดการburn... จะมีใครรู้บ้างมั๊ยครับว่า เครื่อง. AED ที่มีอยู่ในรถฉุกเฉิน หรือแผนกฉุกเฉิน พร้อมใช้งานบ้างมั๊ย บ่อยครั้งที่ดีเอส ได้มีโอกาสเข้าไปดำเนินการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องAED พบว่า เครื่องalarm ไม่พร้อมใช้เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ถูกชาร์จ และบ่อยครั้งที่พบว่า Electrode pad หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพจากการเก็บที่ไม่ถูกต้อง ใส่ใจสักนิดในเมื่อเรามีเครื่องมือ ทำให้มันพร้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดครับ

  • วันที่บันทึก: 24 ก.พ. 2558 [เวลา 21:55:52 น.]