สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชน

บริษัท ดี.เอส.ฯได้เข้าดำเนินการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นับตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม 2551 นำทีมโดยคุณณิชชิศา และทีมงานสอบเทียบ...

  • วันที่บันทึก: 13 ม.ค. 2555 [เวลา 11:24:31 น.]