ระบบงานสารสนเทศของบริษัทใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

ด้วย domain ใหม่ www.dsmetsmart.com ส่วน domain เก่าก็ยังใช้ได้ แต่ระบบจะใช้ข้อมูลตัวเดียวกันกับ dsmetsmart.com

  • วันที่บันทึก: 20 ก.ย. 2555 [เวลา 16:17:57 น.]