วิทยากรให้ความรู้กับช่าง

คุณสุรศักดิ์ เจียมอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและวิชาการ ของบริษัท ดีเอสเมท จำกัด ได้รับเชิญจากทางโครงการชีวอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ให้เป็นวิทยากรเรื่องการซ่อมเครื่องมือแพทย์ใดยให้ความรู้กับช่างทั่วประเทศที่มาเข้ารับการอบรม ( โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์)

  • วันที่บันทึก: 13 ม.ค. 2555 [เวลา 13:15:46 น.]